فال حافظ

فال حافظ

شنيده ام سخني خوش که پير کنعان گفت
حديث هول قيامت که گفت واعظ شهر
نشان يار سفرکرده از که پرسم باز
فغان که آن مه نامهربان مهرگسل
من و مقام رضا بعد از اين و شکر رقيب
غم کهن به مي سالخورده دفع کنيد
گره به باد مزن گر چه بر مراد رود
به مهلتي که سپهرت دهد ز راه مرو
مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل
که گفت حافظ از انديشه تو آمد باز
فراق يار نه آن مي کند که بتوان گفت
کنايتيست که از روزگار هجران گفت
که هر چه گفت بريد صبا پريشان گفت
به ترک صحبت ياران خود چه آسان گفت
که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت
که تخم خوشدلي اين است پير دهقان گفت
که اين سخن به مثل باد با سليمان گفت
تو را که گفت که اين زال ترک دستان گفت
قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت
من اين نگفته ام آن کس که گفت بهتان گفت

تعبیر فال : عزیزی را از دست داده ای. هدف و آرزوی خود را گم کرده ای. بیهوده غمگین نباش و واقعیت ها را بپذیر و به آنچه داری رضایت بده و قانع باش. اسیر احساسات خود نباش که نتیجه ای ندارد.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای maskanha.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:maskanha.ir